Винетни стикери

За 2013 г. винетните стикери са 10 вида, разделени на три групи, според категорията на превозното средство и периода на валидност на винетния стикер.
Винетният стикер се състои от две части - едната част се залепва на долния десен ъгъл на предното стъкло на МПС, а другата част се съхранява от водача на МПС и е доказателство за платена пътна такса.

Категориите пътни превозни средства, дължащи винетни такси за ползване на пътната инфраструктура са:

Категория К1
Товарни ППС, строителни машини, колесни трактори и други, с 2 и повече оси, които имат технически допустима максимална маса 12 или повече тона.

Цени за 2013 г.

евро 0, I, II

евро III, IV, V, EEV и по-висока

Дневна

20 лв

20 лв

Седмична

65 лв

50 лв

Месечна

130 лв

100 лв

Годишна

 1300 лв

1000 лв

 

Категория К2
ППС за превоз на пътници с повече от 8+1 места и товарни ППС с 2 оси, и/или които имат технически допустима максимална маса по-малка от 12 тона.

Цени за 2013 г.

евро 0, I, II

евро III, IV, V, EEV и по-висока

Дневна

20 лв

20 лв

Седмична

34 лв

26 лв

Месечна

68 лв

53 лв

Годишна

684 лв

526 лв

 

Категория К3
ППС за превоз на пътници с до 8+1 места, ППС предназначени за превоз на товари, и/или ППС предназначени за превоз на пътници и товари, технически допустима максимална до 3,5 тона включително.

Цени за 2013 г.

 

Седмична

10 лв

Месечна

25 лв

Годишна

67 лв

 

Източник:
Национална агенция "Пътна инфраструктура"
,
Български пощи ЕАД