Текущ ремонт и поддържане на Републиканските пътища


Агенция „Пътна инфраструктура” - Областно пътно управление Русе има сключен договор № Д-72 / 01.12.2010г.  за ПОДДЪРЖАНЕ (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на 496,600 км. републикански пътища, стопанисване от АПИ – Областно пътно управление – Русе с Обединение „Пътно поддържане Русе” гр. Шумен:

- Републиканските пътища на територията на Районна пътна служба /РПС/  Русе, с поддържаща мрежа както следва:

Път І – 2  Русе – Разград  от км. 12+250 (след разклона за Кубрат, табела „Край на Русе) до км. 37+300 ( Табела край на Русенска област)
Път І – 5  Русе – Обретеник – Бяла – В. Търново от км. 6+630 (Табела край на Русе)  до км. 26+800 (след ресторант „Мидата” разклона за гр.Две могили)
Път ІІ – 21 Русе – Силистра от км. 1+565 (отклонение за военно поделение ) до км. 16+176 (табела начало гр. Сливо поле) от км. 18+122 (край гр. Сливо поле)  до км. 33+200 (до разклона за с. Цар Самуил)
Път ІІ – 23  Русе – Червена вода – Ново село – Тетово – Кубрат от км. 0+030 (след кръстовището с път І-2 Русе - Разград) до км. 31+700 (преди кариерата на „Скални материали” с. Тетово)
Път ІІ-52 (Русе – В. Търново) – Пиргово – Мечка – Новград – Свищов от км. 0+000 (разклона за с. Пиргово) до км. 15+000  (край на с. Стълпище)
Път ІІІ – 202 (Русе – Разград) – Щръклево – Нисово - Кацелово от км. 0+000  (разклон за с. Щръклево), км. 17+750 (край на с. Нисово) до км. 27+779 (разклон за с. Червен.
Път ІІІ- 501 Русе – Иваново – Две могили – Борово – Бяла от км. 3+700 (табела край гр. Русе преди с. Басарбово)  до км. 22+123 (разклон за с. Табачка)
Път ІІІ – 2001 (Русе – В. Търново) – Писанец – Ветово – Глоджево – Кубрат от км. 0+000 (разклон за с. Писанец)  до км. 10+437 (начало гр. Ветово), от км. 14+116 ( край гр. Ветово, пътя за Глоджево), до км. 23+934 (начало гр. Глоджево),  от км. 25+896 (край гр. Глоджево) до км. 31+500 (табела край на Русенска област)
Път ІІІ – 2003 (Русе – Разград) – Дряновец – Сеново – Глоджево от км. 11+400 (начало Русенска област) до км. 13+270 (начало гр. Сеново), от км. 17+080 (край гр. Сеново, пътя за Глоджево) до км. 24+988 (начало гр. Глоджево)
Път ІІІ – 2302 (Русе – Кубрат) – Семерджиево – Ветово – Просторно  от км. 0+000 (разклона за с. Семерджиево) до км. 16+076 (начало гр. Ветово), от км. 19+050 (край гр. Ветово, пътя за гр. Сеново) до км. 30+395 (начало гр. Сеново), от км. 31+738 (край гр. Сеново, пътя за с. Просторно) до км. 36+400
Път ІІІ – 2102 (Русе – Силистра) – Сливо поле – Борисово – Черешово от км. 0+458 (край гр. Сливо поле) до км. 15+500 (край Русенска област, пътя за с. Юпер)


-Републиканските пътища на територията на Районна пътна служба /РПС/  Бяла, с поддържаща мрежа както следва:

Път І – 5  Русе – Бяла – Велико Търново от км 26+800 (след ресторант „Мидата”, разклона за гр. Две могили) до км 65+200 (табела „Край на Русенска област”)
Път І – 3 – Гара Бяла – Плевен от км 0+000 (отклонението от І-5 за Плевен) до км7+000 (табела „Край на Русенска област”)
Път ІІ – 51 Бяла – Попово от км 2+707(табела „Край на Бяла”) до км 30+000 (табела „Край на Русенска област”)
Път ІІ – 52 (Русе  - В.Търново) – Пиргово – Мечка – Новград – Свищов от км 30+000 (мост на р. Янтра при с. Кривина) до км 34+000 (табела „Край на Русенска област”)
Път ІІ – 54 Гара Бяла – Ценово – Караманово – Свищов от км1+043 (табела „Край на Бяла”) до км 26+100 (табела „Край на Русенска област”)
Път ІІІ – 202 ( Русе – Разград ) – Щръклево – Нисово – Кацелово от км 27+779 (табела „Кацелово”) до км 38+365 (табела „Край на Русенска област”) в посока гр.Опака
Път ІІІ – 501 Русе – Иваново – Две могили – Борово – Бяла от км 22+123 (разклон за с. Табачка) до км 30+451 (табела начало гр. Две могили) и от км 33+497 (табела край на гр. Две могили), до км 43+716 (табела начало гр. Борово), от км.46+655 (табела край гр. Борово), до км.51+245 (табела начало гр. Бяла)
Път ІІІ – 5001 (Русе – В.Търново)-Две могили - Широково - Кацелово от км 0+000(след ресторант „Мидата”, разклона за гр. Две могили) до км 4+465(табела начало гр. Две могили) и от км 6+611(табела край на гр. Две могили) до км 26+594(разклона за гр. Опака
Път ІІІ – 5101 (Бяла Попово) – Пет кладенци – Борово от км 0+000 до     км 5+011( табела начало на гр. Борово) и от км 6+652 (табела край на гр. Борово) до км 7+177
Път ІІІ – 5201 Новград – Джулюница от км 0+000 (разклон на ІІ – 52 (Мечка-Новград-Свищов) до км 8+221 (разклон на ІІ – 54(Гара Бяла –Ценово-Свищов)
Път ІІІ – 5402 Ценово – Обретеник от км 0+000(разклон на ІІ – 54 (Гара Бяла-Ценово-Свищов) до км 15+632 (разклон на І – 5(Русе-В.Търново)
Участъците от Републиканските пътища в чертите на градовете от областта се поддържат и почистват от съответните Общини, съгласно споразумителни протоколи, подписани между Фонд "РПИ" - Областно пътно управление - Русе и съответната община!

Споразумителен протокол »

Зимно поддържане

План за зимно поддържане 2008/2009 г.

Зимното поддържане на пътищата има за цел да премахне или да ограничи неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение през зимния период. С разработката на настоящия оперативен план се цели максимално да се обхванат проблемите, сроковете и количествата материали за борба със зимната хлъзгавост по пътищата в съответните разчети.

Можете да прочетете целия план за зимно поддържане »